Utmaningar med stambyte

Stammarna är de vertikala rör som huserar elledningar och transporterar avlopp, vatten eller gas i en fastighet. Rören håller inte i en evighet, förr eller senare måste du byta dem. Byter du inte innan det uppstår problem blir det ofta väldigt dyrt. Läckande avlopp och vattenledningar leder ofta till följdskador på fastigheten. Det är uppenbart att det inte är ett litet ingrepp att byta långa rörledningar i en fastighets väggar och golv. Om du i samband med stambytet ser till att rusta upp badrum och annat så underlättar det ofta för de boende som annars kan uppfatta stambytet som störande.

Byt i förebyggande syfte

Gör ditt stambyte förebyggande så blir störningarna mindre för de boende. Planerar du dåligt kan det hända att de boende upplever det som outhärdligt att bo i fastigheten under stambytet. Inte bara för att det rivs, borras och byggs utan också för att man under arbetets gång inte kan använda toaletter och badrum på det sätt vi är van vid. Olika entreprenörer har olika sätt att genomföra stambyte på. Välj leverantör med omsorg.

Det är tydligt att det finns många frågor att besvara innan man påbörjar processen. Idag finns det inga bra alternativ till stambyte så du bör läsa mer om processen hos en ledande leverantör som exempelvis Frakka.

Comments are closed.