Rikta dig till jättarna

Som företag behöver man kunder och desto större kunderna är, desto mer kan man tjäna. Var kan man då hitta de största avtalen? En av de absolut största möjligheterna finns i en av de största organisationerna, den offentliga sektorn.

jätte mammut

Den offentliga sektorn står i Sverige för runt hälften av BNP och en betydande del av detta genom externa aktörer. Totalt beräknas ca 600 miljarder varje år spenderas fördelat på 20 000 olika offentliga upphandlingar. Hur tar man som företag då den del av den kakan? Svaret stavas anbud.

Svårighet att skriva anbud

När den offentliga sektorn vill göra större inköp måste de annonsera om detta så att alla företag som vill kan ge en offert eller anbud som det kallas i detta fallet. Staten, landstinget, kommunen eller myndigheten tar och skriver en kravspecifikation gällande vad de önskar för att ge företagen en bra bas att utgå ifrån. Trots detta är det väldigt svårt för företagen att få kontrakten då det är många som tävlar om att få kontrakten, speciellt inom IT-sektorn.

Vanligt är att företag endast lyckas med en tiondel av alla skrivna anbud vilket leder till väldigt mycket bortkastad tid för de som inte gick igenom. För att förbättra detta så krävs det att anbudsskrivaren har rätt kunskap och erfarenhet för att kunna locka köparen att välja just dem.

Använd hjälp

För att ge anbudsskrivaren den kunskapen finns det ett antal vägar att gå. Antingen tar man in en helt ny person utifrån för att skriva anbudet, något som snabbt ger bra resultat. Eller så väljer man att fokusera på att utbilda den kompetensen som företaget redan besitter. Ett första steg för detta kan vara att få en grundläggande förståelse för hur offentliga upphandlingar verkligen fungerar genom att läsa lite djupare på den offentliga sektorns egna informationssidor. Utöver detta finns det även en del välskrivna böcker i ämnet.