Förvandla företagets data till värdefulla insikter

Varje kund ditt företag möter är en informationskälla som du kan använda dig av för att utveckla företaget vidare. När många av oss nu driver företag hemifrån kan du få mer information online. För att bli konkurrenskraftig kan du ta hjälp av någon som tar vara på den informationen och kommer på kreativa lösningar.

Få en överblick

Du kan omöjligt undvika att samla på dig data som företag, både vad gäller kunder och medarbetare. Det en analytiker gör är att se mönster i just ditt företag genom statistik. Variabler så som kön, ålder, geografiskt område, handelsvanor, eller hur lång tid kunder i genomsnitt tillbringar på din sida, är bara några exempel. Även sådant som kan tyckas obetydlig kan visa sig göra en stor skillnad i dina anställdas produktivitet, eller för att förbättra marknadsföring.

Kundbemötande

Studier har visat att ett personligt bemötande gör en enorm skillnad i att behålla kunder. Här förstår vi alltså vikten av god kundservice, därför är det värt att anställa någon för endast det ändamålet. Det kan förstås tyckas vara en onödig kostnad vid första anblick, men siffrorna över återkommande kunder talar sitt tydliga språk. Den slutsatsen kan vi bara komma fram till genom den data vi har som grund för statistik.

Comments are closed.