Företagsbloggen

En blogg kan vara ett effektivt sätt att nå ut med sin affärsidé. Men hur ska man gå till väga för att lyckas med sin företagsblogg? Att tänka igenom vad man vill uppnå är ett bra första steg. Är det att utöka kundkretsen, att mer effektivt få ut information till redan existerande kunder eller att inrikta sig på något nytt?

Att blogga kan ta mycket tid, särskilt som man bör vara regelbunden i skrivandet, se till att det blir meningsfullt genom att blogga för rätt målgrupp, man kan inte skriva för alla. Ta reda på vilka behov den tänkta läsaren har och möt de behoven.

Hur ska språkprofilen vara? Ska det vara humoristiskt eller allvarligt, ska läsarens duas eller nias? Fundera även på vilka ämnen som ska tas upp, att enbart skriva om produkter och tjänster kan framstå som opersonligt. Väck istället läsarens intresse på ett sätt som passar både företaget och mottagaren. Nyttja personalens expertis, vad kan de bidra med i idéstadiet eller skrivandet?

Använd rubriker som väcker intresse, det är det första läsaren möter och eventuellt vad som avgör om denne ska forsätta läsa eller, om bloggen hittas i ett sökfält, ens klicka sig in på sidan. Ha gärna ett kommentatorsfält tillgängligt, det skapar en dialog med mottagaren och gör det mer sannolikt att denne återvänder till sajten.