Få koll på det som ska CE-märkas

CE-märkning är ett sätt att kvalitetssäkra produkter, och ett viktigt stöd för konsumenter när de ska köpa sina varor. Den garanterar att dina produkter uppfyller vissa hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Märkningen är även ett slags pass som ger dina varor fri rörlighet på inre marknaden (EU).

Värt att veta om CE-märkning

CE-märkning är en av flera sätt att kvalitetsmärka sin vara, och en märkning utesluter inte en annan. För din del är det viktigt att veta hur du bär dig åt för att få dina produkter CE-märkta. Det är en särskild, utomstående och neutral person som granskar och bedömer om varan uppfyller de krav som finns i kravstandarden.

Produktåterkallelse

Om det finns en risk eller fara kopplat till produkten, så behöver du antingen lämna varningsinformation, eller återkalla produkten. Varningsinformationen ska lämnas till de som innehar produkten genom direkta meddelanden, annonser eller annan marknadsföring. Följer du inte åläggandet kan du få böta pengar.

Produkter för CE-märkning

Listan är lång, men några exempel är:

  • Byggprodukter
  • Båtar och vattenskotrar
  • Gasapparater
  • Leksaker
  • Medicintekniska produkter
  • Personlig skyddsutrustnig
  • Värmepannor

Nu är ditt nästa steg att fördjupa dig och eventuellt prata med expertis på området. Du kan ta hjälp här för att få veta mer.

Comments are closed.