E-förslag – ett demokratiskt verktyg

Idéer eller förslag som invånare i en kommun har betecknas som ett e-förslag, eller e-petition. Vad står E:t för? Jo, förslaget lämnas in elektroniskt. Anledningen till att e-förslag uppmärksammas är för att det är ett viktigt verktyg för varje enskild individ att kunna påverka det som man tycker är viktigt i sin kommun.

När ett e-förslag lämnats in kan alla följa dess gång, invånare som politiker och tjänstemän, vilket gör att politikerna får en insyn i vad som engagerar invånarna i kommunen. Västerås är en av de kommuner som har anammat detta, vilket man kan läsa mer om här. Det enda kravet som finns när det kommer till e-förslag är att det ska handla om något som rör kommunens verksamhet. Detta beror på att de som tar emot förslagen helt enkelt ska kunna ta åt sig dem och göra en förändring eller motion utifrån dem. Verksamheten som förslaget rör kan innebära allt från turismen till barnomsorgen och stadsplaneringen – det är alltså inte låst till en specifik kommunal verksamhet.

De moderna e-förslagen

Idag jobbar många aktörer med att komma fram till lösningar som gör det enklare att lämna e-förslag för alla invånare. Många kommuner använder sig av egna hemsidor för att publicera e-förslagen och starta en omröstning om dessa för att se vad majoriteten av röstläggarna tycker. På så sätt ser man vilka som är de mest populära förslagen och därav vilka förslag som är av prioritet att skicka in. Det har naturligtvis inneburit att e-förslagen behövts moderniserats och utvecklats, med hjälp av specialiserade företag.

Den moderna demokratin

E-förslagen är inte bara ett plus för IT-företagen, utan ett väldigt stort plus för demokratin då invånarna kan göra sig hörda på ett mycket effektivt och konstruktivt sätt. Det har moderniserat demokratin i takt med att tekniken utvecklats, vilket ger ett större spelrum för såväl vanliga invånare som politiker. Den moderna demokratin andas genom de digitaliserade e-förslagen.