Content marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring på svenska, blir alltmer uppmärksammat. Det spås bli en viktig del i framtidens marknadsföring. Det är inte ett nytt koncept utan har länge existerat inom nyhetsbrev, artiklar och events. Idag är det givetvis vanligt förekommande på internet. Så vad är det? Syftet är att genom bra marknadsföring skapa intresse för företaget och på sikt öka omsättningen.

Och hur gör man det? Genom att annonsera i rätt kanaler och att anpassa innehållet både efter den valda kanalen samt mottagaren. Content marketing är med andra ord en strategisk målgruppsanpassning, det handlar alltså till större del om mottagarens förutsättningar. För att kunna säga att man använder content marketing ska annonseringen innehålla intresse för mottagaren, vara publicerat i en kanal där mottagaren finns, förmedlat på ett sätt och vid en tidpunkt som passar mottagaren.

Allt ovanstående är givetvis lättare på nätet än via annonser som skickas hem i brevlådan. Fördelen är såklart är att chansen att man når ut till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt är stor. Nackdelen är att livslängden är kort; man måste hela tiden komma upp med nytt och bättre. Trots att det faktiskt inte vid dagens datum finns några bevis för att content marketing är ekonomiskt lönsamt rekommenderar experter ofta företag att satsa på det, att synas på nätet är idag bra reklam som kan generera vinster även i framtiden.